Orar

Non-Stop

+40265.511.022

office@hyperbarichospital.ro

Livezeni Nr. 313

547365 jud. Mures

Follow Us
 

Notă de informare privid protecția datelor personale

Hyperbarichospital  >  Notă de informare privid protecția datelor personale

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protectia datelor), ale Legii nr.190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului General privind protecția datelor, si ale oricaror alte reglementari legale
aplicabile privind prelucrarea si protecția datelor cu caracter personal, cu buna credinta si in realizarea scopurilor specificate in prezenta Nota de informare, Spitalul de Recuperare Neuro- Motorie şi Medicină Hiperbară are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele furnizate cu caracter personal ale pacientilor, membru al familiei ori o alta persoana.

Informatiile înregistrate sunt destinate inregistrarii pacientilor in baza de date a operatorului Spitalul de Recuperare Neuro-Motorie şi Medicină Hiperbară si nu sunt comunicate altor destinatari.

Conform Legii nr. 190/2018, beneficiati de urmatoarele drepturi prevăzute de art.15-22 din Regulamentul General privind protecția datelor, si anume:

a. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter
personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;

b. Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la operatorul de date confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care va vizeaza sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

c. Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte care va privesc, precum si completarea datelor incomplete;

d. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal care va privesc;

e. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, limitarea prelucrarii ulterioare a datelor cu caracter personal care va privesc;

f. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre clinica catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

g. Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

h. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice in ceea ce va priveste sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

i. Dreptul de a va retrage oricand consimtamantul, in masura in care operatiunea de prelucrare a datelor se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, in conformitate cu articolul 7 alineat 3 din Regulamentul General privind protectia datelor;

j. Dreptul de a va adresa justitiei sau ANSPDCP: dreptul de a va adresa cu plangere catre ANSPDCP, respectiv de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care v-au fost incalcate.

Datele dumneavoastra nu vor fi transferate în strainatate.
Daca unele din datele furnizae de dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati câtmai curând posibil.

Totodata, vă aduce la cunoștință următoarele:

1. Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

2. Prelucrăm numele și prenumele dumneavoastră, domiciliul si codul numeric personal cuprinse în contractul încheiat cu noi, pentru:
– executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv prestarea serviciilor efectuate de
noi în interesul dumneavoastră în virtutea contractului dintre noi
– îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata tarifelor serviciilor prestate
– redactarea potrivit mandatului încredințat prin contract a scrisorii medicale care include date privind motivele internării, investigațiile efectuate, evaluarea medicală și diagnosticul stabilit, tratamentul și evoluția pacientului pe perioada internarii, durata de spitalizare, schema de tratament, recomandările medicale, planul de îngrijiri la domiciliu daca este cazul, a retetelor, certificatului de concediu medical, decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite,
facturii pentru serviciile prestate

– înaintarea către alte unitati medicale din sistemul public din România a înscrisurilor cu caracter medical care contin date cu caracter personal, necesare potrivit legii in vederea efectuarii transferului dvs. catre astfel de unitati.
– inaintarea catre alte institutii abilitate a primi astfel de informatii, in vederea acordarii concediului medical, prescrierii de retete, decontarii serviciilor prestate;
– îndeplinirea obligațiilor noastre instituite de lege în ceea ce priveste tinerea evidentelor spitalului, in cea ce priveste pacientii, diagnosticul aplicat, evolutie, starea la externare, etc.

Aceste date vor fi păstrate pe durata prevazuta de dispozitiile legale ce ne reglementeaza activitatea.

3. Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru: comunicarea cu dumneavoastră. Aceste date vor fi păstrate pe durata prevazute de lege pentru ținerea evidențelor profesionale ale spitalului.

4. Prelucrăm datele cuprinse în istoricul Dvs. medical aduse la cunostinta sau rezultand din înscrisurile medicale prezentate precum si a celor rezultate in cursul internarii, pentru:
– realizarea interesului dumneavoastră legitim de a beneficia de asistență si ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale de care spitalul dispune, asistenta si ingrijiri adaptate intocmai necesitatilor Dvs.
– realizarea interesului public de realizare a serviciilor medicale. Aceste date vor fi păstrate pe durata prevazuta de normele legale ce ne reglementeaza activitatea.
– redactarea potrivit mandatului încredințat prin contract a scrisorii medicale care include date privind motivele internării, investigațiile efectuate, evaluarea medicală și diagnosticul stabilit, tratamentul și evoluția pacientului pe perioada internarii, durata de spitalizare, schema de tratament, recomandările medicale, planul de îngrijiri la domiciliu daca este cazul, a retetelor, a certificatului de concediu medical sau o oricaror inscrisuri cu caracter medical la a caror pastrare sau eliberare suntem obligati prin lege.
– înaintarea către alte unitati medicale din sistemul public din România a înscrisurilor cu caracter medical care contin date cu caracter personal, necesare potrivit legii in vederea efectuarii transferului dvs. catre astfel de unitati.

– inaintarea catre alte institutii abilitate a primi astfel de informatii, in vederea acordarii concediului medical, prescrierii de retete, decontarii serviciilor prestate;
– îndeplinirea obligațiilor noastre instituite de lege în ceea ce priveste tinerea evidentelor spitalului, in cea ce priveste pacientii, diagnosticul aplicat, evolutie, starea la externare, etc.

Aceste date vor fi păstrate pe durata prevazuta de dispozitiile legale care ne reglementeaza activitatea.

5. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale ale spitalului. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

6. Menționăm că furnizarea eronata a datelor cu caracter personal poate fi de natura să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră și subscrisa, in acest caz subscrisa fiind exonerata de răspundere.

Observatie:
*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
– Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
– Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
– În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastra, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui la adresa de email: office@hyperbarichospital.ro Rămânem la dispoziția dvs.
Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, sector 1, B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30.

"Mulțumesc domnului doctor Ion şi personalului de la centrul din Târgu Mureş, unde acum doi ani m-am tratat de necroza de cap femural, gradul 2. Acum sunt refăcută complet şi foarte fericită că am scăpat de amenințarea acestei boli urâte. Sper ca binele făcut să se întoarcă tuturor acestor oameni"

- Madalina I.

"De ce îi recomandăm? Deoarece sunt profesioniști, deștepți, calzi, frumoși, inteligenți. Iar cel mai important aspect este că le pasă! Mulțumim din suflet."

- Cristina H.

"Mult profesionalism şi tehnologie care probabil ar situa centrul acesta undeva în primele locuri în lume. Foarte sigur! Şi bineînțeles, cel mai simpatic doctor ever!"

- Andrea D.