Orar

Non-Stop

+40265.511.022

office@hyperbarichospital.ro

Livezeni Nr. 313

547365 jud. Mures

Follow Us
 

Termeni si conditii de utilizare

Hyperbarichospital  >  Termeni si conditii de utilizare

TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE

Utilizarea site-ului https://www.hyperbarichospital.ro implică acceptarea termenilor şi condiţiilor de utilizare meţionate în această pagină.

Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi Termenii şi Condiţiile de Utilizare ale acestui site vă rugăm să părăsiţi acest site web.

 

TERMENI GENERALI

 1. Site-ul https://www.hyperbarichospital.ro este proprietatea Spitalului de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară. Accesarea acestui site ori a oricărei părţi din acest site presupune acordul tacit al termenilor ce urmează.

Acordul de utilizare îşi produce efectele între dumneavoastră şi Spitalului de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară. Acceptarea se consideră tacită şi fără rezerve.

 

 1. Spitalului de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară poate schimba conţinutul site-ului în orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.

 

 1. Continuarea utilizării site-ului presupune acordul dumneavoastră tacit şi acordul în întregime cu Termenii şi condiţiile prezentate în cele ce urmează. Utilizarea presupune acceptarea regulilor www.hyperbarichospital.ro.

 

 1. Spitalului de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară poate schimba, suspenda sau întrerupe, în orice moment, fără a anunţa în prealabil, site-ul www.hyperbarichospital.ro sau poate limita accesul la site ori la anumite părţi din site. Totodată, Spitalului de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară poate limita accesul la anumite facilităţi din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere.

 

 1. Pe pagina www.hyperbarichospital.ro pot fi postate informaţii medicale. Cu toate acestea, informaţiile postate nu reprezintă sfaturi medicale similare celor pe care le puteţi primi de la medicii care efectuează o consultaţie. Utilizatorii nu trebuie să își fundamenteze tratamentul pe sfaturile furnizate www.hyperbarichospital.ro deoarece întotdeauna un diagnostic medical necesită consultarea pacientului de către un medic specialist.

 

 1. Toata informaţia prezentată pe site este furnizată fără nici un fel de garanţie, expresă sau sugerată. Informaţiile prezentate pe site vă sunt oferite cu bună credinţă, din surse apreciate ca fiind de încredere. Nu garantăm că informaţiile sunt exacte, complete sau obiective. Spitalului de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară nu va fi responsabil în fața nici unei persoane sau companii care folosește sau se bazează pe informaţii neconforme postate de acest site.

 

CONŢINUTUL

 1. Conţinutul site-ului este destinat uzului personal, fără scop direct ori indirect comercial. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video – generic numite conţinut) sunt protejate de dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare – privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 – privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată – privind protecţia desenelor şi modelelor. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.
 2. Site-ul şi Conţinutul sunt protejate de Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Dumneavoastră nu puteţi copia, stoca, modifica ori transfera, cu orice titlu, în parte ori întreg site-ul şi/sau Conţinutul. Exploatarea este liberă, sub condiţia non-comercialităţii şi respectării termenilor impuşi de către Spitalul de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară.
 3. Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a Conţinutului este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al www.hyperbarichospital.ro.
 4. Spitalul de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din Conţinut în orice mediu.
 5. În cazul în care consideraţi că orice material publicat pe acest site de echipa redacţională sau de oricine altcineva încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne sesizaţi acest lucru printr-un mesaj trimis la adresa publicată în secţiunea Contact a site-ului.
 6. Vă informăm că Spitalul de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară îşi va asigura şi impune în mod hotărît recunoaşterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul, la acţionarea în judecată a celor vinovaţi de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală.

 

DREPTURILE DE AUTOR

Spitalul de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară acordă permisunea de a utiliza site-ul www.hyperbarichospital.ro în următoarele condiţii:

 1. Sunt interzise copierea, modificarea, expunerea, refolosirea, reproducerea, publicarea, autorizarea, acordarea de licenţă de folosire, crearea de lucrări derivate din, sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi Conţinutul publicat de către Spitalul de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară pe acest site, materialele protejate prin legile naţionale şi internaţionale de copyright, în alt mod decât cu acordul scris al Spitalului de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului www.hyperbarichospital.ro, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.
 2. Este interzisă redistribuirea vreunei pagini din site prin framing cu excepţia existenţei unui acord scris din partea Spitalului de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară cu privire la acceptul redistribuirii vreunei pagini.
 3. Preluarea de informaţii de către alte site-uri web poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagina de către Spitalului de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară, cu excepţia unui acord, valabil şi recunoscut de ambele părţi, utilizator şi Spitalului de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei. Sursa www.hyperbarichospital.ro va fi citată, cu link către site, în primul paragraf. La sfârşitul ultimului paragraf al ştirii şi în cadrul acestuia se va preciza “Integral pe www.hyperbarichospital.ro.” (sau o formulă echivalentă, practicată de site-urile în cauză), această formulă având link în www.hyperbarichospital.ro. Mediile offline se supun de asemenea termenilor agreaţi de către Spitalul de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară şi în conformitate cu prevederile Legii drepturilor de autor din România.

RĂSPUNDERI

 1. Prin utilizarea site-ului www.hyperbarichospital.ro, dumneavoastră sunteţi singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de Spitalul de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară în legătură cu accesarea/utilizarea/exploatarea conţinutului. Spitalul de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară şi angajaţii sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conţinului său. Spitalul de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu va fi raspunzător pentru nicio daună sau viruşi care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informaţii, text, imagini, video sau audio de pe acest site.
 2. Utilizarea site-ului reprezintă faptul că declaraţi şi sunteţi de acord cu publicarea de către www.hyperbarichospital.ro a unui Conţinut, stabilit pe baza unor criterii proprii, Conţinut ce poate fi interpretat ca fiind publicat, prezentat într-o manieră care să nu fie conformă cu dorinţele dumneavoastră. Într-un astfel de caz, răspunderea Spitalului de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară nu poate fi reţinută.

 

OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR LA ÎNREGISTRARE

 1. Accesul la conţinutul online al site-ului www.hyperbarichospital.ro este liber.

 

COOKIES

Pagina www.hyperbarichospital.ro foloseşte cookie-uri. Pentru mai multe informaţii şi pentru a vă exprima acordul cu privire la politica de utilizare cookie vă rugăm să accesaţi informarea privind cookie-urile utilizate.

 

SECURITATE

Spitalul de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale utilizatorilor săi. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline, cât şi online. Doar angajaţii a căror activitate specifică implică lucrul cu informaţii personale au acces la datele de identificare ale utilizatorilor. Serverele pe care sunt stocate informaţiile personale de identificare a utilizatorilor se află într-un loc securizat. Pentru mai multe informaţii cu privire la ce date prelucrăm, care sunt drepturile dumneavoastră şi informaţii generale cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal, vă rugăm să accesaţi politica privind confidenţialitatea publicată pe site.

 

RĂSPUNDERE. DESPĂGUBIRI

 1. Conţinutul acestui site este furnizat de Spitalul de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară. Acest site este un instrument de informare, însă nu oferă niciun fel de sfat medical şi nici recomandări referitoare la instrumente sau produse medicale.
 2. www.hyperbarichospital.ro nu cere clienţilor săi informaţii personale prin intermediul unei corespondenţe nesolicitate de aceştia. Orice tip de corespondenţă care cere divulgarea de informaţii personale trebuie considerat un fals şi raportat către Spitalul de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară prin intermediul adresei de e-mail office@hyperbarichospital.ro.
 3. În mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord sa exonereze Spitalul de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară de răspundere pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului. Pentru cazul fortuit, Spitalul de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară și/sau angajaţii sau orice altă parte implicată în conceperea conţinutului sau funcţionarea site-ului, sunt exoneraţi total de răspundere. Cazurile fortuite includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Spitalului de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat la sistemele site-ului, erorile de operare, etc. Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure Spitalul de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară și/sau angajaţii sau orice altă parte implicată în conceperea conţinutului sau funcţionarea site-ului de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea serviciului www.hyperbarichospital.ro sau orice alt aspect relaționat cu acesta. d. Fiecare utilizator al site-ului www.hyperbarichospital.ro este de acord ca, la cererea Spitalului de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară, să exonereze de răspundere Spitalul de Recuperare Neuro-motorie și Medicină Hiperbară pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor din prezentul document. Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislaţiei în vigoare în România.
 4. www.hyperbarichospital.ro îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza aceste condiţii în orice moment. Modificările devin efective de la momentul publicării lor pe site.

 

ACTUALIZARE

Acest document este actualizat ori de câte ori este nevoie. Modificările se vor reflecta în tipul de informaţii publicate sau transmise de către www.hyperbarichospital.ro. Vă rugăm să citiţi periodic aceste condiţii, pentru a fi la curent cu ce informaţii colectează, foloseşte şi transmite www.hyperbarichospital.ro. Ultima actualizare 23.10.2023.

"Mulțumesc domnului doctor Ion şi personalului de la centrul din Târgu Mureş, unde acum doi ani m-am tratat de necroza de cap femural, gradul 2. Acum sunt refăcută complet şi foarte fericită că am scăpat de amenințarea acestei boli urâte. Sper ca binele făcut să se întoarcă tuturor acestor oameni"

- Madalina I.

"De ce îi recomandăm? Deoarece sunt profesioniști, deștepți, calzi, frumoși, inteligenți. Iar cel mai important aspect este că le pasă! Mulțumim din suflet."

- Cristina H.

"Mult profesionalism şi tehnologie care probabil ar situa centrul acesta undeva în primele locuri în lume. Foarte sigur! Şi bineînțeles, cel mai simpatic doctor ever!"

- Andrea D.